Nieuw menu-item: reglementen

De 24 seconden regels zijn niet zo eenvoudig.  In het nieuw menuitem  [Praktisch] [Reglementen] staat nu een documentje dat een en ander toelicht.

Daarnaast zijn we voor iedere thuismatch een overzicht aan het geven in de wedstrijdflyer rond de reglementen, tekens van de arbiters en dergelijke meer…. Basketregels voor dummies zou je kunnen zeggen.  En ook die zal je kunnen terugvinden in deze rubriek.