Clubinfo Heren

Avanti Brugge – Stamnummer VBL  5049

Administratieve Zetel:  Zeeweg 56, 8200 Brugge
BTW-nr: 0466890030
secretariaat@avantibrugge.be
+32 495 65 45 94 (Bart Van Besien)
Volg ons op Facebook Avanti Brugge
Sporthal thuiswedstrijden: Sport Vlaanderen, Nijverheidsstraat 112 8000 Brugge

Bestuur

Wim Van Besien
Voorzitter
Bart Van Besien
Secretaris
Yves Van Tongerloo
Penningmeester, sportieve cel
Guy Priem
Hoofd sponsorcel
Chris Buelens
Sportieve cel
Kristof Ranson
Bestuurslid
Wim Vanhauter
Sportieve cel, Design
My Dang
Bestuurslid - Jeugdvoorzitster
Tessa Cappan
Event Manager
Eric Walter
Bestuurslid

Missie

Avanti Brugge wil in de 1ste plaats een vereniging zijn waarbij de torenhoge, sportieve ambities enerzijds gekoppeld worden aan een open, familiaal en sociaal karakter anderzijds. Met het bestuur, coaches, spelers en ouders willen wij een manier van sporten en leven uitdragen waarbij respect, openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar en naar de sociale gemeenschap centraal staan.
Spelers staan hierbij voor stiptheid, sportief gedrag, gedrevenheid, fairplay en respect naar elkaar toe, naar de tegenstrever, supporters en sponsors.
Trainers, begeleiders en ouders dienen zich hierbij bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie, met veel respect voor de gemaakte afspraken en het nakomen ervan. Via een open communicatie streven ze naar een zo hoog mogelijke, sportieve en mentale ontwikkeling van hun spelers. Zij gedragen zich correct en sportief t.o.v. het bestuur, vrijwilligers, scheidsrechters, tafelofficials en de eigen spelers.
Het bestuur zal hierbij garant staan voor een financiële, gezonde vereniging met een open, transparant karakter. Een goede organisatie met een open en eerlijke communicatie intern en naar de buitenwereld toe, moet ervoor zorgen dat onze kleuren, logo, familiale en sportieve waarden met respect en trots uitgedragen worden.

Visie en Ambitie

Sportief

Het sportieve doel steken we niet onder stoelen of banken. Als bestuur zijn we ervan overtuigd dat er in de Brugse regio plaats is voor een vereniging met “nationale” ambities!
We willen dit echter doen op een manier waarbij we vanuit 4de Provinciale gestadig kunnen groeien op alle vlakken, zowel organisatorisch, structureel, financieel als sportief. Rome is ook niet op 1 dag gebouwd. Binnen een 5-tal seizoenen willen we met de Seniors onze plaats terug innemen op Landelijk niveau en binnen een 10-tal seizoenen zouden we terug een vaste waarde willen zijn op het nationale Belgische niveau. The sky is the limit!

Maatschappelijk/Sociaal

Avanti Brugge wil ook zijn familiaal, sociaal karakter uitdragen in de Brugse regio. Het is belangrijk dat onze vereniging zich engageert op het vlak van verdraagzaamheid en zorg voor mensen die niet dezelfde kansen krijgen/hebben in onze maatschappij. Daarom zal onze vereniging zich elk jaar inzetten voor een goed doel op de een of andere manier. Hierbij zullen alle spelers en jeugdspelers betrokken worden om hier actief in mee te werken en waardoor ze ook op menselijk vlak zich open en respectvol verder kunnen ontwikkelen en open stellen