Clubinfo Jeugd

Avanti Brugge – Stamnummer VBL  5049

Administratieve Zetel:  Zeeweg 56, 8200 Brugge
jeugd@avantibrugge.be
wim.vanhauter@avantibrugge.be
+32 486 48 93 42 (My Dang – Jeugdvoorzitster)
+32 476 50 46 97 (Wim Vanhauter – jeugdcoördinator onderbouw)
+32 494 49 39 43 (Pieter Legein – jeugdcoördiator bovenbouw)

Volg ons op Facebook Avanti Brugge
Sporthal voor thuiswedstrijden: De Koude Keuken, Zandstraat 284, 8200 Brugge

 

 

 

Bestuur

My Dang
Jeugdvoorzitster
Wim Vanhauter
Jeugdcoördinator onderbouw (t/m U12)
Bart Van Besen
Chris Buelens

SPORTIEVE CEL


Pieter Legein
Jeugdcoördinator bovenbouw
Wim Vanhauter
Jeugdcoördinator onderbouw

 

 

Missie

Avanti Brugge wil in de 1ste plaats een vereniging zijn waarbij de torenhoge, sportieve ambities enerzijds gekoppeld worden aan een open, familiaal en sociaal karakter anderzijds. Met het bestuur, coaches, spelers en ouders willen wij een manier van sporten en leven uitdragen waarbij respect, openheid, gelijkwaardigheid en vertrouwen in elkaar en naar de sociale gemeenschap centraal staan.
Spelers staan hierbij voor stiptheid, sportief gedrag, gedrevenheid, fairplay en respect naar elkaar toe, naar de tegenstrever, supporters en sponsors.
Trainers, begeleiders en ouders dienen zich hierbij bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie, met veel respect voor de gemaakte afspraken en het nakomen ervan. Via een open communicatie streven ze naar een zo hoog mogelijke, sportieve en mentale ontwikkeling van hun spelers. Zij gedragen zich correct en sportief t.o.v. het bestuur, vrijwilligers, scheidsrechters, tafelofficials en de eigen spelers.
Het bestuur zal hierbij garant staan voor een financiële, gezonde vereniging met een open, transparant karakter. Een goede organisatie met een open en eerlijke communicatie intern en naar de buitenwereld toe, moet ervoor zorgen dat onze kleuren, logo, familiale en sportieve waarden met respect en trots uitgedragen worden.

Visie en Ambitie

Jeugdopleiding/begeleiding

Het ultieme doel is initieel de kans te geven aan een 20-tal jongeren vanaf 15-16 jaar om zich op een 5-tal seizoenen klaar te stomen voor een Landelijk/Nationaal niveau. Daarvoor wordt A.B.B.A. opgericht, de Avanti Brugge Basketbal Academie!
Daarbij bieden we een sportieve opleiding aan die sportief verregaand en vernieuwend is op allerlei vlakken. De Sportieve Cel werkt hierbij een pakket uit dat op basketbal technisch vlak het allerhoogste beoogt. Hierbij gaan we uit van een wetenschappelijke, analytische begeleiding op ploeg- en individueel niveau. Op het vlak van medische, psychische en puur fysieke begeleiding gaan we net dat ietsje verder, er wordt niets aan het toeval overgelaten. Na een grondige, lichamelijke analyse wordt er voor elk individu een persoonlijk ontwikkelingsprogramma uitgewerkt waardoor het lichaam en geest in optimale conditie aan de opworp kan verschijnen. Hierbij zullen onze Jeugdcoordinatoren op regelmatige basis communiceren met zowel spelers, coaches als ouders. Dit alles willen we aanbieden in een sfeer en beleving waarbij studies op alle niveau’s perfect mogelijk zijn. Een gezonde, academische opleiding gaat hand-in-hand met een goede, sportieve opleiding. Op termijn zullen we een volledig Landelijke Jeugdwerking uitbouwen, hiervoor geven we onszelf als bestuur een 5-tal seizoenen de tijd. Tegen 2020 hebben we dan ook de ambitie om met onze jeugd in de top 10 te staan van Vlaamse basketbal opleidingen.

Coaching

Onze trainers krijgen de kans om in een programma te stappen waarbij we als bestuur de bedoeling hebben hen verder te helpen ontwikkelen als persoon, trainer en coach. Hierbij gaan we hen in onderleg overleg de kansen geven zich bij te scholen en te ontwikkelen op kosten en onder begeleiding van A.B.B.A. Daarvoor zullen ze op het vlak van coaching en technische opleiding op actieve en regelmatige basis ondersteund worden door onze Jeugdcoordinatoren. Wij beogen hierbij op termijn allemaal trainers met een A-licentie niveau!

Maatschappelijk/Sociaal

Avanti Brugge wil ook zijn familiaal, sociaal karakter uitdragen in de Brugse regio. Het is belangrijk dat onze vereniging zich engageert op het vlak van verdraagzaamheid en zorg voor mensen die niet dezelfde kansen krijgen/hebben in onze maatschappij. Daarom zal onze vereniging zich elk jaar inzetten voor een goed doel op de een of andere manier. Hierbij zullen alle spelers en jeugdspelers betrokken worden om hier actief in mee te werken en waardoor ze ook op menselijk vlak zich open en respectvol verder kunnen ontwikkelen en open stellen