16/5 KW: Brugge investeert anderhalf miljoen euro in de lokale sportbeleving

Vele sportverenigingen barsten uit hun voegen in Brugge. Soms moeten er leden geweigerd worden en zitten de bestuursleden met de handen in het haar omdat er niet genoeg infrastructuur genoeg is om iedereen aan bod te laten komen. Maar het nieuwe stadsbestuur heeft een ambitieus plan gelanceerd om de grootse moeilijkheden op korte termijn op te lossen en enkele sportclubs zullen daar dit jaar van gebruik kunnen maken.

Vertegenwoordigers van de betrokken sportclubs met Schepen Franky Demon en Schepen Mercedes Van Volcem. © GD

Schepen van Sport Franky Demon stelde het plan voor in aanwezigheid van de afgevaardigden van de betrokken sportclubs. “Met 300 actieve sportverenigingen in Brugge is het sportgebeuren in Brugge een heel belangrijke gegeven“, stelt de Schepen vast. “Iedere Brugse sportvereniging brengt samen duizenden mensen bij elkaar om te genieten van hun sport en daar kan stad Brugge niet naast kijken. Daarom gaan we onze sportclubinfrastructuur opwaarderen. In een eerste fase werden er acht clubs weerhouden die binnenkort hun sportieve ambities zullen kunnen waarmaken.”

Prijskaartje

Dit alles heeft een prijskaartje. “Stad Brugge maakt prioritair 1,5 miljoen euro vrij om aan de ergste noden van de Brugse sportclubs een einde te brengen”, vertelt Schepen van Financiën Mercedes Van Volcem. “De stad zal aan de club of school een investeringstoelage toekennen waarmee aan de slag kan gegaan worden om de projecten uit te voeren, dit onder strikte voorwaarden. Duurzaamheid, energiezuinigheid en efficiënt ruimtegebruik staan hierbij op de voorgrond. Er zal ook geen ruimte zijn om de projecten uit te breiden, enkel de initiële programma’s zullen worden uitgevoerd”, besluit de Schepen.

De eerste verenigingen die gebruik zullen kunnen maken van deze infrastructuurverbetering zijn: Brugse Rugbyclub, Krachtbal Inter Assebroek, Basket Avanti Brugge, ZVC Assebroek, Sporting Brugge krachtbal, JVV Sint Andries, VK Dudzele en KSK Steenbrugge.